Choose language:

Bedretenner.no

Det siste innen Europeisk tannbehandling

News

Broer tannhelse


Broer benyttes ofte når en eller flere tenner mangler. En forutsetning er at pasienten har noen sterke tenner riktig plassert i munnen, som broen kan festes til. Broer fremstilles av tanntekniker på samme måte som kroner. For at en bro skal vare, er det viktig at pasienten er nøye med renhold og får regelmessig oppfølging av tannlege eller tannpleier for kontroll av broen.

Vær oppmerksom på at om det er en enkelt tann som mangler, og nabotennene er friske, bør du sammen med tannlegen vurdere andre muligheter enn en bro. En bro her betinger at de friske nabotennene slipes ned for å gi feste til kroner som igjen er pilarene for broen. Kanskje er løsningen implantat for den ene tannen, og bevare de friske ubehandlet.


Flere artikler: Tannlege skrekk  -  Smk  -  Hull  -  Rotfylling  -  Skallfasetter  -  Broer  -  Kroner  -  Implantat  - Proteser